Lee Jong Suk becomes a cover model of the magazine “Esquire” > SPECIAL

본문 바로가기

目录

  • 韩国娱乐
  • 综艺节目

李钟硕是“Esquire”杂志的封面模特

  • Name : korea
  • Date : 2015-05-06 16:15:05

8aad1ca15812bbff8c0021d2904213cb_1431934
8aad1ca15812bbff8c0021d2904213cb_1431934
8aad1ca15812bbff8c0021d2904213cb_1431934
 

李钟硕是“Esquire”杂志4月刊的封面模特

李钟硕是目前韩国杂志封面模特最年轻的艺人

李钟硕为美国品牌 “Coach”拍摄照片

他尝试了多样的风格,比如身穿白色毛衣黑色裤子。

李钟硕是韩国模特兼演员,李钟硕从2005年开始了他的模特生涯

5年后,李钟硕出演了电视剧[检察官公主]开始了他的演艺生涯

他凭借电视剧[听见你的声音]获得了2013年SBS电视剧大奖排名前十名艺人的奖项

                                                                                                                       Korea.com’s Xiangning Tang(sophiaxn08@korea.com) contributed to this report from Seoul.

语言更换

视频

more