B.I.G. Asia Tour in Manila: “The B.I.Ginning “ > K-POP

본문 바로가기

目录

  • 韩国娱乐
  • K-POP

B.I.G亚洲巡回演唱会‘The B.I.Gining'

  • Name : crizza
  • Date : 2017-07-15 20:41:07

5b0751f1483ac09cf5ba888dcb7bd14f_1500257
5b0751f1483ac09cf5ba888dcb7bd14f_1500257

B.I.G将在亚洲举行巡回演唱会,B.I.Ginning在马尼拉于9月2日晚上8点举行演唱会。


Korea.com’s Xiangning Tang(sophiaxn08@korea.com) contributed to this report from Seoul

语言更换

视频

more